Преводи от и на нидерландски език

Niderlandika е специализирана в преводи от и на нидерландски език и обучения по нидерландски и български език за чужденци. Повече от 10 години осигуряваме професионални преводи и качествено чуждоезиково обучение.

Гарантираме висококачествени преводи на цена, значително по-ниска от тази в Белгия и Холандия например. Това е възможно защото работим от България и разходите ни не са високи.

Нашите преводачи имат отлични познания по изходния език (ниво C1) и превеждат само към майчиния им език. Така осигуряваме коректен и гладък превод.

Предлагаме индивидуални уроци, групови и фирмени обучения по нидерландски (холандски/фламандски) език. Учебният материал е съобразен с потребностите и възможностите на всеки курсист.

Мисията ни е да дадем качествени и дълготрайни познания по нидерландски език и да превърнем владеенето му в средство за постигане на образователните, личните и професионалните цели на своите курсисти.	Обърнете се към нас и за осигуряване на симултанен или консекутивен превод

	БЪЛГАРСКИ — НИДЕРЛАНДСКИ

Обърнете се към нас и за осигуряване на симултанен или консекутивен превод

БЪЛГАРСКИ — НИДЕРЛАНДСКИ


	Ние можем да ви подготвим и да ви съдействаме за явяване на изпит за международни сертификати като:

	CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

Ние можем да ви подготвим и да ви съдействаме за явяване на изпит за международни сертификати като:

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL