Vertalen

Vertalen is meer dan woorden overzetten van de ene taal naar de andere. Een goede vertaling vereist een grondige kennis van de brontaal en een perfecte beheersing van de doeltaal. Daarom is het belangrijk dat de vertaler een native speaker (moedertaalspreker) is van de taal waarnaar de tekst wordt vertaald. Om een vertaling niet de mist in te laten gaan, dient de vertaler ook de culturele en taalkundige verschillen tussen de twee talen in aanmerking te nemen. Zo wordt de vertaling geen letterlijke doorslag van het origineel en gaan de nuances van de oorspronkelijke tekst niet verloren.

Om continuïteit te verzekeren geven wij vertaalopdrachten van eenzelfde klant steeds aan een vertaler die eerder al voor deze klant heeft vertaald. Het is namelijk van groot belang dat de vertaler vertrouwd is met de context en de voorgeschiedenis van de te vertalen documenten.

We zijn er ons van bewust dat Belgisch Nederlands soms aanzienlijk verschilt van het Nederlands zoals het in Nederland wordt gesproken en geschreven. Er wordt daarom rekening mee gehouden of een vertaling voor de Belgische of de Nederlandse markt bestemd is. 	Contacteer ons voor simultaanvertalingen en consecutieve vertalingen

	BULGAARS-NEDERLANDS

Contacteer ons voor simultaanvertalingen en consecutieve vertalingen

BULGAARS-NEDERLANDS


	Niderlandika organiseert cursussen ter voorbereiding op de CNaVT-examens:

	CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

Niderlandika organiseert cursussen ter voorbereiding op de CNaVT-examens:

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL