Bulgaars – vertalingen en lessen

Bulgaars is een Zuid-Slavische taal die gesproken wordt door ongeveer 7 300 000  Bulgaren in Bulgarije, en nog eens zo’n 1 200 00 Bulgaren over de hele wereld. Het vertoont sterke gelijkenissen met het Servisch en het Russisch. En zeker met het Macedonisch, dat door veel Bulgaren trouwens niet als een aparte taal maar eerder als een dialect van het Bulgaars wordt beschouwd. Samen met het Macedonisch onderscheidt Bulgaars zich van andere Slavische talen door het ontbreken van naamvallen. Aangezien in het Nederlands ook geen naamvallensysteem meer aanwezig is, is het voor Nederlandstaligen wellicht makkelijker om Bulgaars dan bijvoorbeeld Russisch te leren.

Het Bulgaars wordt geschreven in het Cyrillisch. Dit weerhoudt veel buitenlanders ervan om Bulgaars te beginnen leren. Het is echter geen werk van lange adem om het Cyrillische schrift onder de knie te krijgen, maar slechts een kwestie van enkele weken. Veel letters zijn bovendien dezelfde als in het Latijnse alfabet.

Als u voor langere tijd in Bulgarije komt wonen is het in ieder geval altijd handig om een mondje Bulgaars te spreken. In de hoofdstad Sofia kent de jongere generatie meestal wel een beetje Engels, maar in de kleinere steden en zeker op het platteland is dit vaak niet het geval. Daarom organiseren wij beginnerscursussen Bulgaars voor buitenlanders, waarbij vooral gefocust wordt op praktische zaken en u kennismaakt met de beginselen van de Bulgaarse grammatica.

Wij kunnen u ook helpen bij de vertaling van uw officiële Belgische of Nederlandse documenten naar het Bulgaars of als u Bulgaarse documenten naar het Nederlands wil laten vertalen. Dit is onze specialiteit. Voor vertalingen van het Bulgaars naar het Nederlands en omgekeerd betaalt u bij ons aanzienlijk minder dan wat u in België of Nederland zou betalen. Niet omdat we half werk doen, wel omdat we ons in een concurrentiële positie bevinden: in Bulgarije liggen de kosten voor levensonderhoud minstens de helft lager dan in België en Nederland, waardoor we ons lagere prijzen kunnen veroorloven en toch kwaliteit kunnen leveren.

Legalisatie van officiële documenten

Officiële Bulgaarse documenten hebben een apostille nodig, d.w.z. dat ze gelegaliseerd moeten worden om in België en Nederland officieel erkend te worden. Als u ons uw documenten opstuurt, doen wij voor u het nodige. Uw gelegaliseerde documenten worden u aangetekend teruggestuurd binnen de kortst mogelijke termijn.

 	Contacteer ons voor simultaanvertalingen en consecutieve vertalingen

	BULGAARS-NEDERLANDS

Contacteer ons voor simultaanvertalingen en consecutieve vertalingen

BULGAARS-NEDERLANDS


	Niderlandika organiseert cursussen ter voorbereiding op de CNaVT-examens:

	CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

Niderlandika organiseert cursussen ter voorbereiding op de CNaVT-examens:

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL